Truyền thống khất thực trong Văn hóa Phật giáo Myanmar

Myanmar là quốc gia đa tôn giáo với sự xuất hiện, tồn tại của cả Phật giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo...trong đó, đạo Phật chiếm 89,3% dân số và có vai trò rất lớn trong đời sống người dân. Hiến pháp Myanmar (2008), có quy định quyền tự do tôn giáo nhưng vẫn coi Phật giáo “là một tín ngưỡng được phần lớn nhân dân tin theo”.

Văn hóa Phật giáo Myanmar

Phật giáo du nhập vào Myanmar từ thế kỷ III TCN và đã nhanh chóng hòa nhập với nền văn hóa bản địa, phát triển một cách mạnh mẽ trong suốt tiến trình lịch sử. Sắc màu Phật giáo lan tỏa lên đền đài, kiến trúc, phong tục, tập quán, lễ hội…Myanmar. Đặt vé máy bay đi Myanmar tại đây

Phật giáo đã góp phần xây dựng đạo đức, lối sống cho người dân nơi đây. Từ những giá trị nhân văn, Phật giáo thúc đẩy con người ta sống trong sáng, lương thiện, hết sức tránh mọi lời nói và hành động tàn ác. Vì vậy, người dân Myanmar luôn sống nhân đạo, khiêm tốn, bao dung, san sẻ giúp đỡ người khác. Trong đó, truyền thống khất thực là một trong những biểu hiện của giá trị tốt đẹp này.

Truyền thống khất thực ở Myanmar

Truyền thống khất thực ở Myanmar

Tục khất thực trong Phật giáo

Khất thực có nghĩa là xin ăn. Đó là cách nuôi thân một cách chân chính do Phật dạy cho những đệ tử xuất gia. Đó là thực hành chính mạng thanh tịnh.

Đi khất thực còn gọi là đi bình bát hay trì bát. Chữ Bát có nghĩa là đồ dùng để chứa đựng các thực phẩm chỉ đủ vừa sức ăn cho một người. Bình bát là loại bình được làm bằng đá, bằng sành, bằng đất sét nung.

Truyền thống khất thực ở Myanmar

Truyền thống khất thực ở Myanmar

Thời điểm và ý nghĩa tục khất thực

Chuyến đi khất thực bao giờ cũng diễn ra vào buổi sáng và chấm dứt trước lúc mặt trời đứng bóng. Các đồ ăn cúng dường phải là đồ ăn đã được nấu chín. Chư vị không được phép bỏ sót nhà nào, hoặc dành ưu tiên cho phố xá ở các thị trấn phồn thịnh, các gia chủ giàu hay nghèo đều phải được tạo cơ hội đồng đều để gieo trồng phước duyên.

Khất thực xong, các vị trở về tịnh xá để ăn trước khi mặt trời đứng bóng. Đây là bữa ăn duy nhất trong ngày.

Thông thường thức ăn được phân ra làm bốn phần: một phần nhường lại cho các bạn đồng tu nếu thấy họ không có hay có ít, một phần san sẻ cho người nghèo, một phần dành cho loại chúng sinh không phải là người nhưng sống chung với người, và cuối cùng còn lại là phần mình dùng.

Khi thọ dụng thức ăn thì xem như việc uống thuốc là để duy trì sự sống mà tu hành, ngon không ham, dở không bỏ.

Truyền thống khất thực ở Myanmar

Truyền thống khất thực ở Myanmar

Truyền thống khất thực ở Myanmar

Truyền thống khất thực ở Myanmar

Khất thực ở Myanmar

Khất thực bắt nguồn từ một điển tích trong kinh Phật. Trong các câu chuyện tiền kiếp về Đức Phật, có câu chuyện kể về hạnh bố thí của Ngài. Ở Myanmar, người ta thấy rằng, những người tham gia cúng dường cho các nhà sư khất thực thuộc đủ các thành phần trong xã hội.

Thông thường, phẩm vật cúng dường mà những người Phật tử chuẩn bị trước là các loại bánh, xôi, trái cây, thức uống hay một ít thực phẩm, đồ dùng cần thiết cho đời sống tu tập để tỏ tấm lòng trân trọng, cung kính tuyệt đối.

Khất thực từ lâu được xem như một trong những hình thức sinh hoạt truyền thống của Phật giáo nói chung, Phật giáo Theraveda ở Myanmar nói riêng, tạo nên nét đặc thù trong sinh hoạt văn hóa Phật giáo bởi nó vừa mang tính tôn giáo vừa mang tính xã hội.

Từ truyền thống khất thực này, những giá trị văn hóa tiếp tục được giữ gìn, chuyển giao qua từng thế hệ, làm nền tảng cho các chuẩn mực xã hội hiện tại và trong tương lai.

Truyền thống khất thực ở Myanmar

Truyền thống khất thực ở Myanmar